11 november, inte bara Fars dag

Hundra år efter den stora katastrofen
På söndag firar vi Fars dag, men det är också en dag att minnas av helt andra skäl. Den 11 november 1918, det vill säga för hundra år sedan kapitulerade Tyskland och det första världskriget var slut. 
Kriget som startade 28 juli 1914 kom att pågå i lite drygt  i fyra år och krävde 50 miljoner människors liv.
Drygt 20 miljoner dog i direkta strider. Ytterligare cirka 30 miljoner dog i den svåra epedemin spanska sjukan och andra sjukdomar, sårinfektioner och skador av gas. Allt en direkt följd av det första världskriget.
 
Livet i skyttegravarna har beskrivits som helvetet på jorden. Tusentals dog av infektioner, svält, gas och köld.
 
Ett krig utan mening
Ända sedan första världskriget tog slut har forskare, militärer, statsvetare och historiker, m.fl. försökt förstå varför det som startade som en mindre konflikt mellan Österrike-Ungern och Serbien på två veckor utvecklades till en väpnad konflikt som spred sig över hela Europa och till stora delar av övriga världen. 
Striderna stod mellan Tyskland och Ententen (allians bestående av Storbritannien, Frankrike och Ryssland). Ryssland drog sig dock ur Ententen och kriget 1917 på grund av revolutionen i Ryssland. 
Det meningslösa i detta krig illusteras kanske bäst av de brutala slagen strax utanför den lilla staden Ypern i Belgiska Flandern. 
Vid Ypern möttes Ententen och de tyska styrkorna 18 oktober 1914. Båda sidor grävde skyttegravar och ställningskriget om en höjd, Hill 62 (Höjd 62) vid Ypern  kom att pågå ända till kriget tog slut. Mer än en miljon britter, fransmän och tyskar fick sätta livet till utan att någon av de stridande krafterna intog höjd 62.
Not: Namnet Höjd 62 kom av att höjden ligger 62 m.ö.h.
 
Första gången gas användes i krig
Det första världskriget kom också att bli den första gång som kemiska vapen användes i strid. Redan i augusti 1914 använde Frankrike tårgas mot de tyska styrkorna. Under ställningskriget vid Ypern utvecklades användandet av gas storskaligt. Från den 22 april 1915 använde båda sidorna tårgas, den brutala senapsgasen och de direkt dödliga gaserna fosgen och klor.  
Senapsgas, tårgas, fosgen och klor skördade många liv, även efter krigsslutet
 
Lennart Svensson
i Ytterberg
 

RSS 2.0