Alliansen bär ansvar för IT-skandalen

Alliansen borde städa upp i sin egen byk
Efter avslöjandet av IT-skandalen på Transportstyrelsen och den borgerliga alliansens krav på misstroendeförklaring beslöt två ministrar att avgå. Infrastrukturminister Anna Johansson (s) och inrikesminister Anders Ygeman (s) lämnade förra vecka in begäran om entledigande. 
Alliansen riktade samma krav mot Försvarminister Peter Hultqvist (s) men han sitter kvar i Stefans Löfvens regering efter ombildandet. Nu riktas kritik mot Alliansens hantering av affären, även från borgerligt håll.
Vad som inte kommit fram i ljuset i mediabevakningen av IT-skandalen är att beslutet att upphandla Transportstyrelsens IT-tjänster fattades under den borgeliga alliansregeringens tid, ledd av Fredrik Reinfeldt (M).
 
Strafföreläggande för Maria Ågren - ett hån mot svenska folket
Transportstyrelsens före detta generaldirektör Maria Ågren, som är ytterst ansvarig för att ha brutit mot svensk lag och lämnat hemliga uppgifter öppna för främmande makt fick avgå och dessutom fick hon ett straffföreläggande och böter på 70 000 kronor. Det är mindre än en månadslön för Maria Ågren. Hon har fortfarande kvar sin lön.
Att på detta sätt underlåta att väcka åtal och låta processen avgöras i domstol för ett brott som kan utgöra ett allvarligt hot mot Rikets säkerhet är inget annat än ett stort hån mot svenska folket och rättsstaten. Detta agerande för att skydda en "kollega" undergräver allmänhetens tilltro till rättssystemet, vilket i sig är ett hot mot demokratin.
 
Juristen Annie Lööf är märkligt tyst
De fyra borgerliga ledarna: Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (Kd), Anna Kindberg Batra (M) och Annie Lööf (C) undviker märkligt nog att kommentera det lilla och obetydliga straff som Maria Ågren fick och i den debatt som följt av beslutet att inte åtala Ågren är de borgerliga tysta. Kan det vara så att juristen Annie Lööf undviker att rota i den byken av rädsla för att borgarnas beslut att outsourca Transportstyrelsens IT-tjänster ska börja synas av media?
Jag försvarar inte Maria Ågren, Transportstyrelsen eller den nuvarande regeringens agerande i denna affär, men Statminister Stefan Löfven (s) har dock agerat kraftfullt.
Det är ju trots allt den marknadsliberala ideologin att allt ska privatiseras och läggas ut på entreprenörer som är roten till att Sveriges Rikes säkerhet allvarligt hotats. 
 
Lennart Svensson
i Ytterberg
 
 
 
 
 
 
 

Byn på berget, boksläpp i Ytterberg

Boksläpp i Ytterberg

Intresset var stort och närmare hundra personer hade letat sig till Ytterberg på lördagen för att vara med på släppet av boken ”Byn på berget”.

Boken är en fantastisk dokumentation av 154 gårdar och fritidshus samt ett 20-tal härbren i Ytterberg. Vidare finns sju gårdar i Sundsätt och elva i Extjärn/Solnan, med fastighetsnummer som går att härleda till Ytterberg, beskrivna.

Byn på Berget är ett resultat av en studiecirkel i SPF som startade i februari 2016 under ledning av Göran Busk. Under 24 träffar fram till 5 juni i år har de 15 deltagarna i cirkeln med bilder och text skapat en dokumentation som inte bara visar hus och härbren. Boken berättar också en historia om varje fastighet, varje fritidshus och varje härbre.

Byn på berget är historisk dokumentation som leder läsaren på en vandring genom en av Sveriges märkliga och kulturhistoriskt mest intressanta byar.

Göran Busk inledde med att berätta för de förväntansfulla besökarna om arbetet med boken och tackade alla i studiecirkeln som lämnat material till boken. Göran tackade särskilt Ytterbergs byförening och Ytterberg vägsamfällighet för de ekonomiska bidrag som lämnats och som gjort projektet möjligt att genomföra.

 Göran Busk var mycket nöjd och tillfreds med det stora intresse som boken har tilldragit sig. Göran fick bara under de första två timmarna signera närmare 50 exemplar. Efter en vecka har över hundra böcker om Ytterberg hittat nya ägare. 

Boken ”Byn på berget” finns till försäljning varje dag i Sommarcaféet i Ytterberg under juli månad. Tillgången i den första upplagan är begränsad. Så passa på medan chansen finns att få ett eget exemplar av denna fantastiskt välgjorda dokumentation av Ytterberg.

Det blev en hektisk dag för cirkelledaren Göran Busk. Närmare 50 böcker såldes de första två timmarna och alla ville ha boken signerad.  
 

Lennart Svensson


RSS 2.0