Visa ditt rätta ansikte, Åkesson

  Rasistisk terrorism
Bara i år har vi nåtts av rapporter om ett 20-tal attacker mot flyktingboende och bostäder som var planerade för mottagande av flyktingar. Jag trodde kulmen på detta nåddes i och med dådet på skolan Kronan i Trollhättan, men icke. Efter den tradegin har flera flyktingförläggningar stuckits i brand. I olika grupper på facebook haglar okvädesorden över Sveriges flyktingmottagande samt med uppmaningar som exempelvis: "Bränn ner allt, men spika igen dörrar och fönster först". 
 
  SD svär sig fria
I ett försök att stävja terrordåden har flera kommuner låtit hemlighålla var tilltänkta anläggningar för flyktingmottagande finns. Detta möttes av att Sverigedemokraterna, SD, i Lund omgående lät offentliggöra platserna.
I SVT:s Agenda i söndags svor sig dock SD:s gruppledare Mattias Karlsson fri från att SD skulle ha något att göra med de terrordåd som riktats mot flyktingförläggningar. Det är naturligtvis nonsens. SD har eldat på de flykting- och främlingsfientliga krafterna som finns i Sverige och har på så sätt åtminstone ett indirekt ansvar för de händelser som präglat nyhetsrapporteringen en längre tid.
 
  Polisen är rådvill
Polismyndigheterna går sedan lång tid tillbaka omkring och funderar på hur man ska rubricera det som händer. Är det att betrakta som terrorism eller? Rubriceringen av dåden verkar vara det stora problemet som polisen brottas med.  
Naturligtvis är det fråga om ren terror. Att sticka byggnader i brand, oavsett om det är byggnader som är avsedda för flyktingar eller inte, är terrorism och inget annat.
Terrorister har som yttersta syfte att skapa osäkerhet, otrygghet och rädsla i ett försök att tysta ner de kritiska rösterna, det vill säga ledarskribenter, politiker och andra som fortfarande vågar stå upp för humanism, solidaritet, mänskliga rättigheter och allas lika värde.
Morden i Trollhättan var ett terrordåd med rasistiskt motiv, att sticka flyktingförläggningar i brand är terrorism, eller mera rätt beskrivet: rasistisk terrorism.
 
Lennart Svensson
i Ytterberg
 
  
 

RSS 2.0